Börja Modellflyga / Att Flyga Metanol   Maila oss      Varukorg

Startsida

BÖRJA MODELLFLYGA
Airbrush
Batterier
Bensinmotorer & TBH
Bilbana
Bränsletillbehör
Båtar
Elektronik
Elmotorer
Fartreglage
Flygmaskiner El
Flygmaskiner Glöd
Flygmaskiner Segel
Glödtillbehör
Glödstiftsmotorer
Helikopter Multirotor
Hjul Ställ & TB
Klädsel
Kontakter & Kabel
Kristaller
Laddare & Nätaggregat
Lim & Tillbehör
Pilotfigurer
Propellrar El
Propellrar Glöd
Propellrar Trä
Radio
Reservdelar Bensinmotorer
Servo
Servokabel & Strömbrytare
Servotillbehör
Skruv & Mutter
Spinners
Tillbehör
Verktyg
Köpvillkor
Sista Utvägen
Tips & Råd Att Flyga Metanol
ATT FLYGA METANOL ELLER MED FÖRBRÄNNINGSMOTORPris: kr
Själva flygningen skiljer sej inte så värst mycket från elflyget, men det krävs en helt annan utrustning.
För det första så är det inte speciellt lämpligt att använda den billigare radioutrustning som följer med dom
s.k. RTF elflygpaketen, då räckvidden på dessa apparater är begränsad. När man flyger en metanolkärra
på ca: 1.5 meter i spännvidd, så flyger man betydligt längre ifrån sej, och detta kräver utrustning därefter.
Detta gäller naturligtvis större el-flygmaskiner också.
-
VAD BEHÖVER DU DÅ FÖR UTRUSTNING?
-
En lämplig FLYGMASKIN naturligtvis. En högvingad trainer med en spännvidd på 1.5m - 1.6m är
alldeles utmordentligt att börja med. Vingen bör ha s.k. CLARK-Y profil, vilket innebär att vingen är helt
slät på undersidan. Vingen bör också luta lite uppåt från vingens mitt, ut mot vingspetsarna. Detta kallas
V-FORM. Clark-Y profilen gör att kärran går lite långsammare och V-formen gör att maskinen till viss del
rättar upp sej själv när flygplanet lutar något vid flygning.
Naturligtvis går det bra att flyga med en maskin som är både större och mindre än ovan angiven
spännvidd, men .46 storlek, som man brukar kalla det, är näst intill det ultimata.
-
MOTOR. En 2-takts glödstiftsmotor i .40 - .46 storlek kan vara lämpligt att börja med. Det finns 4-
taktsmotorer också, men denna motor ska vi inte fördjupa oss närmare i. Till motorn behövs också en
lämplig PROPELLER samt ett s.k. GLÖDSTIFT, för att kunna starta och hålla motorn igång. BRÄNSLE
behövs naturligtvis också till motorn. Denna typ av motor drivs med metanol med 15 - 20%
oljeinblandning. Man kan tillsätta 10 - 20% nitrometan för säkrare gång samt bättre sprutt i motorn.
Nitrometan är dock normalt sett inte nödvändigt.
-
RADIOUTRUSTNING (Sändare och Mottagare). En 4-kanals sändare är nästan ett måste. Men är tanken
att du ska fortsätta med denna hobby, så kan det vara på sin plats att välja en sändare med minst 6-
kanaler. En utrustning av dom stora, kända, lite dyrare anläggningarna är att föredra. Det finns alltid
kringutrustning och reservdelar att tillgå till dessa apparater i Sverige. Med tanke på garantier,
serviceåtaganden och reparationer kan detta också vara en fördel. Till sändare och mottagare behövs
dessutom accar (batteripaket), samt laddare till dessa. Laddare avsett för sändare och mottagare batteri
följer ibland med radioutrustningen.
-
SERVO kallas dom små elmotorerna som överför spakrörelserna till gas- och roder-funktioner i din
flygmaskin. Här behöver du normalt 4 stycken. Trottel (gas), Skevroder, Höjdroder samt Sidoroder.
-
KRINGUTRUSTNING
-
Ytterligare några prylar behövs nu för att kunna flyga. Du behöver någonting för att kunna tanka kärran.
Antingen köper du en enkel TANKFLASKA, eller en BRÄNSLEPUMP. För att kunna starta motorn
krävs en strömkälla till glödstiftet. Det finns GLÖDDRIVARE med laddare för detta ändamål.
Nu är du i princip klar för första Take Off.
-
För att underlätta det hela, vid start av motorn, finns det elektriska STARTERS att köpa. Här behövs nu
en strömkälla till denna starter. Ett litet batteri på 12V kan vara lämpligt eftersom dom flesta starters
funkar med 12V. Laddare till detta batteri kan också vara på sin plats. Naturligtvis går det att montera ett
batteri direkt på startern, men det krävs en laddare till detta batteri också. Om starter användes, är det
lämpligt att montera en SPINNER på motorn.
-
Om det nu är så att du skaffar ett 12V batteri till din starter, kan det kanske vara på sin plats att köpa en
POWER PANEL samtidigt. Denna Power Panel ansluter du till batteriet. I denna Power Panel kan du
koppla in starter, elektrisk bränslepump samt en GLÖDSTIFTSKLÄMMA. Ibland finns det uttag på
panelen för att ladda din glöddrivare också.
-
Dessa prylar kan man sedan montera in i en FÄLTLÅDA som du själv tillverkar, eller alternativt köper
färdig. I fältlådan brukar det finnas plats för både BRÄNSLEDUNK och lite VERKTYG.
-
Slutligen så kan du skaffa dej en ordentlig LADDARE. En kombi-laddare som laddar dom flesta typer av
batteri är att föredra. Med denna laddare, laddar du både ditt 12V batteri, din glöddrivare samt sändare och
mottagare batteri. Dom flesta laddare idag, klarar även att ladda Li-Po batterier. Dessa batterier användes
ofta vid elflyg. Men användes också mer och mer till strömförsörjningen av både sändare och mottagare.
-
LYCKA TILL
Restorder